00221
Baby girl on ride
שם לקובץ
שם לקובץ
Baby girl on ride
עגלת תינוק ורודה בשילוב פרליני שוקולד מתנה מושלמת להולדת בת.
ניתן לבחור באחד משלושת הגדלים: גדול: - 50 שיפודי שוקולד, בינוני - 40 שיפודי שוקולד, רגיל - 30 שיפודי שוקולד.
159
מוצרים דומים